نمایه سازی مقالات همایش در پایگاه اطلاعات علمی جهاد دانشگاهی (SID)

images

دسترسی سریع

0222_1

08

09

0233_1

010

011

پایگاه کنفرانس ها و کنگره های علمی خوارزمی

کانال تلگرام

0888

نمایه سازی مقالات

markaz mantaghei

civilica

 

پوستر کنفرانس
آمار بازدید سایت
بازدید امروز :
14
بازدید دیروز :
16
بازدید کل :
20827
کمیته علمی و داوران
سید مسعود سلیمان پور مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی
دکتر سیده سارا کریمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی
دکتر محمدسعید امامی دانشگاه جامع علمی - کاربردی
دکتر مصطفی زارعی دانشگاه آزاد اسلامی
دکتر مریم اصغری دانشگاه شهید اشرفی اصفهانی
دکتر علی اکبر باغستانی دانشگاه پیام نور واحد تهران شرق
دکتر امیررضا صفائی دانشگاه امام خمینی
دکتر فرنوش جعفری دانشگاه تبریز
دکتر محمدرضا گودرزی دانشگاه علوم و تحقیقات تهران
دکتر الهام پور مهابادیان دانشگاه سوره
دکتر نگین کشاورزنیا دانشگاه جامع علمی - کاربردی
دکتر یعقوب حسینی مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی
دکتر افشین یوسف گمرکچی مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی
دکتر عفت فتحی دانشگاه اصفهان
دکتر محمدرضا نقوی دانشگاه پیام نور
دکتر محمدرضا هادی دانشگاه آزاد اسلامی
دکتر یلدا خلعتبری دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران
دکتر بیوک صفرزاده دانشگاه پیام نور
دکتر هادی باقری دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شرق
دکتر محمدکیان فتوکیان دانشگاه شاهد
دکتر قاسمعلی ناظمی دانشگاه آزاد اسلامی
دکتر لیلا کارپیشه دانشگاه آزاد اسلامی
دکتر عبدالمجید سهیل نژاد دانشگاه پیام نور
دکتر یعقوب زارعی دانشگاه پیام نور
دکتر علیرضا رابط مرکز تحقیقات و آموزش و منابع طبیعی
دکتر جهانشاه صالح مرکز تحقیقات و آموزش و منابع طبیعی
دکتر محمد سیبی دانشگاه پیام نور
دکتر فرید گل زردی موسسه تحقیقات اصلاح و تهیه نهال و بذر
 دکتر فرهاد احمدی دانشگاه جامع علمی - کاربردی
دکتر مهرداد حاجیان زیدی دانشکده هنر های زیبا دانشگاه تهران
دکتر پژمان دادخواه دانشگاه آزاد واحد تهران جنوب
دکتر امیرحسین پیرمرادی دانشگاه رازی کرمانشاه
دکتر معصومه عامریان دانشگاه رازی کرمانشاه
دکتر یوسف درویشی دانشگاه اردبیل
دکتر پیمان کریمی سلطانی دانشگاه رازی کرمانشاه
دکتر فرنوش جعفری مرکز تحقیقات کشاورزی اردبیل
دکتر سید مسعود سلیمان پور مرکز تحقیقات کشاورزی استان فارس
دکتر الیاس خواجوی باشگاه پژوهشگران جوان و نخبگان دانشگاه آزاد اسلامی
دکتر بیوک صفرزاده دانشگاه پیام نور مشکین شهر
دکتر مهدی بهروش دانشگاه آزاد واحد تهران جنوب
دکتر اسماعیل نجفی دانشگاه خوارزمی
دکتر افشین یوسف گمرکچی مرکز تحقیقات کشاورزی تهران
دکتر یعقوب زارعی دانشگاه آزاد واحد علوم و تحقیقات تهران
دکتر یلدا خلعتبری دانشگاه آزاد واحد علوم و تحقیقات تهران
دکتر یعقوب زارعی دانشگاه آزاد واحد علوم و تحقیقات تهران
دکتر راضیه قدرجانی دانشگاه اهواز
دکتر نگین کشاورزنیا دانشگاه جامع علمی - کاربردی
دکتر علی امیری دانشجوی دکتری تخصصی
دکتر مجید گلزار
دانشگاه اشراق
دکترزانيار مرادي دانشگاه پيام نور
دکتررضا معزی نسب دانشگاه سیستان و بلوچستان
دکترمهدی فلاح دانشگاه پیام نور
دکتر عبداله کبودی دانشگاه گرگان
دکتر مهدی بهروش دانشگاه آزاد اسلامی
دکتر عاطفه مهدی دانشگاه آزاد اسلامی
دکتر وحید مغانی بیله سوار باشگاه پژوهشگران جوان و نخبگان
دکتر هومن فتحی دانشگاه آزاد اسلامی
دکتر امین جمشیدی دانشگاه لرستان
دکترجواد طباطبائی دانشگاه آزاد اسلامی